Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde yer alan ifadeye göre; bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir. Yüksekte çalışma eğitiminin amacı katılımcıları, yüksekte yapacakları işlerde emniyetli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari güvenlik metotları konusunda bilgilendirmektedir.

“YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
(RG:Sayı : 28786 05-10-2013)

EK-4
A)Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar

Yüksekte Çalışma

1–Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.
2-Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur:
g) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

Personellerin alması zorunludur.

18 yaş üzeri geçerlidir.

 

WhatsApp chat