Yangın Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi,“İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bu kişilere yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının yılda en az 1 defa yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Şirketimiz, kişilerin ve kurumların yangın öncesinde, yangın sırasında ve yangın sonrasında neler yapması gerektiği hususunda bilgilendirilmesi, acil durum yönetim planının oluşturulması, arama-kurtarma ekiplerinin koordinasyonu ve operasyon aşamalarının yürütülmesi konularında çok sayıda uzmanın desteğiyle, işletmelere lokal ve genel acil durumlara karşı nasıl hazır olunacağı konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Teorik Yangın Eğitimi

Yanma ve yangın konusunda kişilerin bilgilendirilmesi, yangın nedenleri, yangın türleri, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, yangın önleme, yangın yerinde oluşabilecek tehlikeler, yangın yerindeki davranışlar, yangın hortum dolabı ve taşınabilir yangın söndürme cihazları gibi konular işlenmektedir.

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcı eğitim sonunda işletmelerde çalışan personellerin zorunlu alması gereken yangın eğitimlerini verebilecek, yangın müdahale programı yapabilecek ayrıca yangın önleme, söndürme tekniklerini uygulamalı öğreteceklerdir.

18 yaşından büyük olanlar

 

WhatsApp chat