Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yün İplikçiliği

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yün iplikçiliği kurs programını bitiren bireyin,

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yün iplikçiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Standartlara uygun olarak yün iplik üretimi yapması amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat