Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı

Yeraltında, sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak monoray-kulikar nakliyat sistemleri ve havalı monorayların bakımını yapabilen, gerektiği durumlarda monoray- kulikar operatörlüğü yapabilen bireydir

Yeraltında, sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak monoray-kulikar nakliyat sistemleri ve havalı monorayların bakımını yapabilen, gerektiği durumlarda monoray- kulikar operatörlüğü yapabilen bireydir

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
. Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak

WhatsApp chat