Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlanması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, GMP, GLP, SOP, standartlara ve tekniğine uygun olarak solvent bazlı boya üretimi amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlanması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, GMP, GLP, SOP, standartlara ve tekniğine uygun olarak solvent bazlı boya üretimi amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat