Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yüzey Kaplama

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yapı yüzey kaplama kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartları ve kaplama yapım kuralları doğrultusunda yapı yüzey kaplamaları yapması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yapı yüzey kaplama kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartları ve kaplama yapım kuralları doğrultusunda yapı yüzey kaplamaları yapması amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat