Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Malzemelerinin Analizi

Yapı malzemelerine ait numuneleri kontrol ederek teslim alma, uygun yerlere taşıma, numune hazırlama, çözelti hazırlama, deney standartlarına göre analiz yapma, cihazları kullanma, deney sonrası ortamı ve cihazları temizleme, arta kalan numuneyi uygun ortamlarda saklama, kalan malzemeyi bertaraf etme ve yapı malzemeleri ile ilgili diğer işleri yapabilen bireylerdir.

KURS SÜRESİ 40 SAAT

Yapı malzemelerine ait numuneleri kontrol ederek teslim alma, uygun yerlere taşıma, numune hazırlama, çözelti hazırlama, deney standartlarına göre analiz yapma, cihazları kullanma, deney sonrası ortamı ve cihazları temizleme, arta kalan numuneyi uygun ortamlarda saklama, kalan malzemeyi bertaraf etme ve yapı malzemeleri ile ilgili diğer işleri yapabilen bireylerdir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat