Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Kimyasalları Üretimi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yapı kimyasalları üretimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve talimatlara uygun olarak yapı kimyasalları üretimi yapması,

amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yapı kimyasalları üretimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve talimatlara uygun olarak yapı kimyasalları üretimi yapması,

amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat