Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Duvarcılığı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yapı duvarcılığı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlar, yönetmelik ve teknik şartnameler doğrultusunda, duvar örmesi amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yapı duvarcılığı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlar, yönetmelik ve teknik şartnameler doğrultusunda, duvar örmesi amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat