Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yangın Yalıtımı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yangın yalıtımı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile iş ve makine kullanma talimatlarına uygun olarak yangın yalıtımı işlemlerini yapması amaçlanmaktadır
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yangın yalıtımı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile iş ve makine kullanma talimatlarına uygun olarak yangın yalıtımı işlemlerini yapması amaçlanmaktadır

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat