Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Uçak Yakıtları Depolama, Elleme ve İkmal

Tesise gelen uçak yakıtının uluslararası standartlara uygunluğunu, temiz ve susuz olduğunu kontrol ederek depoya almak, depodaki yakıtın kalite kontrollerini yapmak, depodaki yakıtı uçak yakıt ikmal araçlarına doldurmak ve uçaklara istenilen miktarda yakıtı zamanında teslim edebilmek için, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tesise gelen uçak yakıtının uluslararası standartlara uygunluğunu, temiz ve susuz olduğunu kontrol ederek depoya almak, depodaki yakıtın kalite kontrollerini yapmak, depodaki yakıtı uçak yakıt ikmal araçlarına doldurmak ve uçaklara istenilen miktarda yakıtı zamanında teslim edebilmek için, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
D-sınıfı ağır vasıta sürücü ehliyeti olmak

WhatsApp chat