Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tütün İşleme

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tütün işleme kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tütün işleme iş ve işlemlerini yürütmesi amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tütün işleme kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tütün işleme iş ve işlemlerini yürütmesi amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat