Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tulumbacı

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında pompaların çalıştırılmasını, tamir ve bakımını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında pompaların çalıştırılmasını, tamir ve bakımını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak

WhatsApp chat