Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Topoğrafya Hizmetleri

Arazide ve sularda hazırlanacak harita veya grafiklere, dünya yüzeyi, doğal topoğrafi ve yapıların, yer altı alanlarının özelliklerini tasvir eden, inşaat işine ve maden kuyularına esas teşkil edecek yerlerin tespiti için yapılan çeşitli topoğrafik çalışmalara katılan ve bu çalışmalara nezaret eden kişidir.

Arazide ve sularda hazırlanacak harita veya grafiklere, dünya yüzeyi, doğal topoğrafi ve yapıların, yer altı alanlarının özelliklerini tasvir eden, inşaat işine ve maden kuyularına esas teşkil edecek yerlerin tespiti için yapılan çeşitli topoğrafik çalışmalara katılan ve bu çalışmalara nezaret eden kişidir.

WhatsApp chat