Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursunu bitiren bireyin;

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak termik santral mekanik tesisat izolasyonu ile ilgili bilgi ve becerileri kazanması, amaçlanmaktadır.KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursunu bitiren bireyin;

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak termik santral mekanik tesisat izolasyonu ile ilgili bilgi ve becerileri kazanması, amaçlanmaktadır

Okuma yazma bilmek,
18 Yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat