Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Telef Presçi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde telef presçi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. iş güvenliği tedbirlerini alarak ve standartlara uygun olarak telef pres işlerini yapması amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde telef presçi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. iş güvenliği tedbirlerini alarak ve standartlara uygun olarak telef pres işlerini yapması amaçlanmaktadır.

KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat