Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Tel Tavlama Ve Yüzey Kaplama Elemanı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tel tavlama ve yüzey kaplama elemanı kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Tel tavlama ve yüzey kaplama hattındaki makineleri kullanması,

3. Acil durumlarda gerekli tedbirleri alması, amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuma yazma bilmek,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

WhatsApp chat