Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tel Büküm Elemanı

Büküm makinelerini üretime hazırlama, kullanma, basit bakım ve onarım işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.

KURS SÜRESİ 40 SAAT

Büküm makinelerini üretime hazırlama, kullanma, basit bakım ve onarım işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat