Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Test Laborantlığı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tekstil test laborantlığı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekstil test laborantlığı işlemlerini yürütmesi amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tekstil test laborantlığı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekstil test laborantlığı işlemlerini yürütmesi amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat