Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Ön Terbiyeciliği

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tekstil ön terbiyeciliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile talimatlara uygun olarak tekstil ön terbiyeciliği işlerini yapması amaçlanmaktadır

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tekstil ön terbiyeciliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile talimatlara uygun olarak tekstil ön terbiyeciliği işlerini yapması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat