Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Mekatroniği

Tekstil mekatroniği işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

Tekstil mekatroniği işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

WhatsApp chat