Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Boyacılığı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tekstil boyacılığı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile iş ve makine kullanma talimatlarına uygun olarak tekstil boyama işlemlerini yapması amaçlanmaktadır

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tekstil boyacılığı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile iş ve makine kullanma talimatlarına uygun olarak tekstil boyama işlemlerini yapması amaçlanmaktadır
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat