Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Baskı ve Desenciliği

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tekstil baskı ve desenciliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekstil baskı ve desenciliği işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tekstil baskı ve desenciliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekstil baskı ve desenciliği işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat