Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Apreciliği

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tekstil apreciliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak tekstilde apre (bitim işlemleri) yapması, amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tekstil apreciliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak tekstilde apre (bitim işlemleri) yapması, amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat