Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tanker-Vagon Dolum ve Tahliyeci

Tanker dolum-tahliye işlemlerini talimatlara uygun olarak yerine getirmesini sağlamak için, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tanker dolum-tahliye işlemlerini talimatlara uygun olarak yerine getirmesini sağlamak için, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat