Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiyecilik

Yer altı maden işletmelerinde ocak yangını, göçük vb gibi beklenmeyen durumlarda gerekli emniyet önlemlerini alarak, cihaz donanımı kuşanarak insan ve malzemeyi kurtarabilen bireydir.

Yer altı maden işletmelerinde ocak yangını, göçük vb gibi beklenmeyen durumlarda gerekli emniyet önlemlerini alarak, cihaz donanımı kuşanarak insan ve malzemeyi kurtarabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporu ve tahlisiyeci olabilir raporuna sahip olmak
En az iki yıl yeraltında çalışmış olmak 20 yaşını doldurmuş 40 yaşından gün almamış olmak,
Tahlisiyeci olabilmek için yapılan test programında başarılı olmak

WhatsApp chat