Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondörlük

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondörlük kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak Sondaj yapması, amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondörlük kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak Sondaj yapması, amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat