Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondaj İşçiliği

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondaj İşçiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak sondaj işlemleri yapması, amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondaj İşçiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak sondaj işlemleri yapması, amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat