Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde soğutma sistemleri kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması

2. Montaj öncesi hazırlık işlemlerini yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

3. Montaj ve demontaj işlemlerini yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

4. Soğutma sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde soğutma sistemleri kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması

2. Montaj öncesi hazırlık işlemlerini yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

3. Montaj ve demontaj işlemlerini yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

4. Soğutma sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat