Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğuk Tel Haddeleme

Soğuk Haddeleme Tel makinelerini üretime hazırlama, kullanma, basit bakım ve onarım işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat