Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi

Madeni Yağ Üretimi için ön hazırlık yapabilen, malzemelerini hazırlayabilen, ürettikten sonra ambalajlayıp kullanıma hazır hale getirebilmek için sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işlemleri yapabilen kişidir. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Madeni Yağ Üretimi için ön hazırlık yapabilen, malzemelerini hazırlayabilen, ürettikten sonra ambalajlayıp kullanıma hazır hale getirebilmek için sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işlemleri yapabilen kişidir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat