Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama

Sınai ve Tıbbi gazların kimyasal yapılarını ve üretimi yöntemlerini, kullanım alanlarını bilen, bu gazların tüplere dolumu ile ilgili proses ve tekniklerini ve depolama işlerini yapabilen kişidir. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Sınai ve Tıbbi gazların kimyasal yapılarını ve üretimi yöntemlerini, kullanım alanlarını bilen, bu gazların tüplere dolumu ile ilgili proses ve tekniklerini ve depolama işlerini yapabilen kişidir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporuna sahip olmak

WhatsApp chat