Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak sıhhi tesisat montaja hazırlık ve montaj işlerini yapması amaçlanmaktadır.

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak sıhhi tesisat montaja hazırlık ve montaj işlerini yapması amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat