Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıcak Metal Şekillendirme

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıcak Metal Şekillendirme kursu programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması amaçlanmaktadır.

2. Bireye, İş sağlığı Güvenliği Kurallarına göre Metal malzemeyi ısı etkisiyle tavlama, Kalıpsız ve kalıplı şekillendirme bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıcak Metal Şekillendirme kursu programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması amaçlanmaktadır.

2. Bireye, İş sağlığı Güvenliği Kurallarına göre Metal malzemeyi ısı etkisiyle tavlama, Kalıpsız ve kalıplı şekillendirme bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlanmaktadır.

WhatsApp chat