Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pres İşleri

Pres işlerini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Pres işlerini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

WhatsApp chat