Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme

Plastik İşleme kurs programını bitiren bireyin,

1. iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlanması .

2. iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak Plastik üretim işleri yapabilme bilgi ve becerileri kazandırmak.

Plastik İşleme kurs programını bitiren bireyin,

1. iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlanması .

2. iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak Plastik üretim işleri yapabilme bilgi ve becerileri kazandırmak.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat