Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi ile Üretim İşleri

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde pirometalurji teknolojisi ile üretim işleri kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pirometalurji teknolojisi ile üretim yapması

amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde pirometalurji teknolojisi ile üretim işleri kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pirometalurji teknolojisi ile üretim yapması

amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
. 18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat