Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Pelet Üretim Elemanı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pelet Üretim Elemanı Kursunu bitiren bireyin; 2 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, 2. Demir cevherinin zenginleştirilmesiyle ilgili bilgi ve becerileri kazanması, 3. Pelet üretimi işlemlerini yapması, amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pelet Üretim Elemanı Kursunu bitiren bireyin; 2 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, 2. Demir cevherinin zenginleştirilmesiyle ilgili bilgi ve becerileri kazanması, 3. Pelet üretimi işlemlerini yapması, amaçlanmaktadır.

Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 2 yıl çalışmış veya çalışıyor olmak.

WhatsApp chat