Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması

Askerî amaçla kullanılan patlayıcılar hariç olmak üzere patlayıcı madde ve mühimmatın imali ve depolanmasına ilişkin genel çalışma prensiplerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Askerî amaçla kullanılan patlayıcılar hariç olmak üzere patlayıcı madde ve mühimmatın imali ve depolanmasına ilişkin genel çalışma prensiplerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak

WhatsApp chat