Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pamuk İplikçiliği

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde pamuk iplikçiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Standartlara uygun olarak pamuk iplik üretimi yapması amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde pamuk iplikçiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Standartlara uygun olarak pamuk iplik üretimi yapması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat