Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Paleosismoloji Etüt İşçiliği

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Paleosismoloji Etüt İşçiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak tekniğine uygun paleosismoloji hendek kazı alanlarını hazırlaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak tekniğine uygun fay kazı çalışmalarını gerçekleştirmesi, amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Paleosismoloji Etüt İşçiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak tekniğine uygun paleosismoloji hendek kazı alanlarını hazırlaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak tekniğine uygun fay kazı çalışmalarını gerçekleştirmesi, amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat