Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Otomotiv Elektromekaniği

Otomotiv üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik aksamları bakım ve onarımlarını iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.

Otomotiv üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik aksamları bakım ve onarımlarını iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

WhatsApp chat