Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar ve Vinç Operatörlüğü

Yeraltında ve yerüstünde, monoray-kulikar ve vinçleri, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Yeraltında ve yerüstünde, monoray-kulikar ve vinçleri, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak

WhatsApp chat