Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya İmalatçısı

Makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek sabit ve hareketli mobilya yapan, kontrol eden, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.

KURS SÜRESİ 40 SAAT

Makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek sabit ve hareketli mobilya yapan, kontrol eden, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak

WhatsApp chat