Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya Döşeme İmalatçısı

Mobilya Döşemeciliğine ait alet ve makinelerini kullanarak, montaj ve imalat, kalıp çıkarma ve dikiş işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Mobilya Döşemeciliğine ait alet ve makinelerini kullanarak, montaj ve imalat, kalıp çıkarma ve dikiş işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat