Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Yüzeylerde Boyama

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde metal yüzeylerde boyama kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Metal yüzeylere klasik yöntemle(fırça), püskürtme ve elektro statik (toz) püskürtmeyle boya yapması amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde metal yüzeylerde boyama kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Metal yüzeylere klasik yöntemle(fırça), püskürtme ve elektro statik (toz) püskürtmeyle boya yapması amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat