Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Doğramacı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde metal doğramacı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal doğrama yapması amaçlanmaktadır

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde metal doğramacı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal doğrama yapması amaçlanmaktadır
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat