Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mermer İşleme

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mermer işleme kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak her türlü projeye göre mermer işleme işlemlerini yapması, amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mermer işleme kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak her türlü projeye göre mermer işleme işlemlerini yapması, amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ:40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat