Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde merkezi iklimlendirme sistemleri kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Merkezi İklimlendirme sistemleri montajı yapması,

3. Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye alması,

4. Merkezi iklimlendirme sistemlerinin arızalarını gidermesi,

5. Merkezi iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımını yapması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde merkezi iklimlendirme sistemleri kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Merkezi İklimlendirme sistemleri montajı yapması,

3. Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye alması,

4. Merkezi iklimlendirme sistemlerinin arızalarını gidermesi,

5. Merkezi iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımını yapması amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat