Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mekanik Nezaretçiliği

Yer altı çalışma ortamında, üretim ve hazırlıkta kullanılan her türlü makine ve ekipmanın bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin takibini, hazırlık, nakliyat, işçilerin tertibini, sevk ve idaresini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Yer altı çalışma ortamında, üretim ve hazırlıkta kullanılan her türlü makine ve ekipmanın bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin takibini, hazırlık, nakliyat, işçilerin tertibini, sevk ve idaresini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat